252/2014-11-27 ۶ آذر - تقویم ترکیه

امساک
:
۵:۱۱
آفتاب
:
۶:۵۸
اشراق
:
۷:۵۲
ظهر
:
۱۲:۰۳
عصر
:
۱۴:۳۰
شب
:
۱۶:۴۶
عشاء
:
۱۸:۲۱
استانبول
عرض : '۰ °۴۱ شمال ,طول : '۰ °۲۹ شرق
خط سبزیکه از شهر بیرون میآید، استقامت قبله است.
۴ صفر ۱۴۳۶
۲۷ نومبر (نوامبر) سال ۲۰۱۴ میلادی
۱۳۹۳
قوس
آذر
۶

پنج شنبه
وفات حضرت سید عبدالحكیم ارواسی رحمة الله تعالی۱۹۴۳ میلادی افتتاح مسجد جامع سلیمیه (تركیه) بعبادت ۱۵۷۵ میلادی - پایان بارانهای پائیزی
وقتی كه محصول برداشت كردید، حق فقیران را بدهید و اسراف نكنید. البته كه خداون متعال مسرفان را دوست ندارد. (حدیث شریف)

Content for New Div Tag Goes Here

info@turktakvim.com
Valid XHTML 1.0 Transitional