317/2015-01-31 ۱۱ بهمن - تقویم ترکیه

امساک
:
آفتاب
:
اشراق
:
ظهر
:
عصر
:
شب
:
عشاء
:
استانبول
عرض : '۰ °۴۱ شمال ,طول : '۰ °۲۹ شرق
خط سبزیکه از شهر بیرون میآید، استقامت قبله است.
۱۰ ربيع الآخر ۱۴۳۶
۳۱ جنوری (ژانویه) سال ۲۰۱۵ میلادی
۱۳۹۳
دلو
بهمن
۱۱

شنبه
شروع خمسین – تاسیس اولین چاپخانه در دولت عثمانی ۱۷۲۹ میلادی پخش برنامه تلویزیونی برای اولین بار در انقره (آنكارا) ۱۹۶۸ میلادی
“لاحول ولا قوه الا بالله” را زیاد بخوان، زیرا آن خزینه بهشت است. (حدیث شریف)

Content for New Div Tag Goes Here

info@turktakvim.com