Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۶ رومی: ۰۵ تشرین اول ۱۴۳۳ خضر: ۱۶۶
۲۸ محرم ۱۴۳۹

۱۸ اکتوبر (اکتبر) سال ۲۰۱۷ میلادی
۲۶
میزان
مهر
۱۳۹۶
چهارشنبه
۲۹۱ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۷۴
۱۰.ماه٬ ۳۱. روز٬ ۴۲. هفته

كار كن، كوشش كن! به رحمت خداوند متعال اعتماد كن و تنبلی مكن.

(حدیث شریف)