Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۴ رومی: ۲۶ ایلول ۱۴۳۱ خضر: ۱۵۷
۲۵ ذی الحجه ۱۴۳۶

۹ اکتوبر (اکتبر) سال ۲۰۱۵ میلادی
۱۷
میزان
مهر
۱۳۹۴
جمعه
۲۸۲ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۸۳
۱۰.ماه٬ ۳۱. روز٬ ۴۱. هفته

آنكه لذت عبادت را می چشد از عبادت به تنگ نمی آید. آنكه به تنگ می آید، بدلیل كم شناختن خداوند متعال است.

(ابوعثمان هیری رحمة الله تعالی علیه)

روز جهانی پست – فتح قلعه یانیا ۱۴۳۱ میلادی

استقلال اوگاندا ۱۹۶۲ میلادی


Featured Image 01