31/2014-04-20 ۳۱ فروردین - تقویم ترکیه

امساک
:
۴:۲۰
آفتاب
:
۶:۱۰
اشراق
:
۷:۰۰
ظهر
:
۱۳:۱۴
عصر
:
۱۷:۰۱
شب
:
۱۹:۵۷
عشاء
:
۲۱:۳۵
استانبول
عرض : '۰ °۴۱ شمال ,طول : '۰ °۲۹ شرق
خط سبزیکه از شهر بیرون میآید، استقامت قبله است.
۲۰ جمادى الآخرة ۱۴۳۵
۲۰ اپریل (آوریل) سال ۲۰۱۴ میلادی
۱۳۹۲
حمل
فروردین
۳۱

یکشنبه
هفته مبارک ولادت تولد محمد علیه السلام (نظر به تاریخ میلادی) ۵۷۱ میلادی
علمای امت من بر گمراهی جمع نشوند (یعنی بر هر چه اجماع ایشان بران باشد حق و صدق همان باشد). (حدیث شریف)

Content for New Div Tag Goes Here

info@turktakvim.com
Valid XHTML 1.0 Transitional