186/2014-09-22 ۳۱ شهریور - تقویم ترکیه

امساک
:
۵:۰۲
آفتاب
:
۶:۴۳
اشراق
:
۷:۳۳
ظهر
:
۱۳:۰۸
عصر
:
۱۶:۳۴
شب
:
۱۹:۱۱
عشاء
:
۲۰:۴۰
استانبول
عرض : '۰ °۴۱ شمال ,طول : '۰ °۲۹ شرق
خط سبزیکه از شهر بیرون میآید، استقامت قبله است.
۲۷ ذو القعدة ۱۴۳۵
۲۲ سپتمبر (سپتامبر) سال ۲۰۱۴ میلادی
۱۳۹۲
سنبله
شهریور
۳۱

دوشنبه
شروع جنگ ایران و عراق ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ شمسی (۱۹۸۰ میلادی) وفات یاووز سلطان سلیم خان ۱۵۲۰ میلادی
از سبب تطبیق ساعت تابستانی در ایران، امشب ساعت ها یک ساعت به عقب كشیده خواهد شد. از فردا ببعد در ایران، اوقات نماز تقویم ما، مطابق به ساعت زمستانی نوشته شده است.

Content for New Div Tag Goes Here

info@turktakvim.com
Valid XHTML 1.0 Transitional