Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۴ رومی: ۱۳ حزیران ۱۴۳۲ خضر: ۵۲
۲۱ رمضان ۱۴۳۷

۲۶ جون (ژوئن) سال ۲۰۱۶ میلادی
۶
سرطان
تیر
۱۳۹۵
یکشنبه
۱۷۸ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۱۸۸
۶.ماه٬ ۳۰. روز٬ ۲۵. هفته

میانه افراط و تفریط را در هر كاری ترجیح كن. زیرا پرخیرترین كارها میانه روی در آن است.

(حدیث شریف)

زمان قلمه زنی چشمی (قلمه از انتهایساقه گیاه)

روز جهانی مبارزه با مواد مخدر