130/2014-07-28 ۶ مرداد - تقویم ترکیه

امساک
:
۳:۴۳
آفتاب
:
۵:۴۸
اشراق
:
۶:۴۰
ظهر
:
۱۳:۲۲
عصر
:
۱۷:۱۸
شب
:
۲۰:۳۳
عشاء
:
۲۲:۲۲
استانبول
عرض : '۰ °۴۱ شمال ,طول : '۰ °۲۹ شرق
خط سبزیکه از شهر بیرون میآید، استقامت قبله است.
۱ شوال ۱۴۳۵
۲۸ جولای (ژوئیه) سال ۲۰۱۴ میلادی
۱۳۹۲
اسد
مرداد
۶

دوشنبه
اولین روز عید فطر-شروع اولین جنگ جهانی ۱۹۱۴ میلادی - شهادت بُراق رئیس۱۴۹۹ میلادی شهادت سلطان سلیم خان ثالث و به تخت برآمدن سلطان محمود خان ثانی ۱۸۰۸ میلادی
عید مبارک فطر را به تمامی مسلمانان تبریک می گوییم.

Content for New Div Tag Goes Here

info@turktakvim.com
Valid XHTML 1.0 Transitional