215/2014-10-21 ۲۹ مهر - تقویم ترکیه

امساک
:
۵:۳۳
آفتاب
:
۷:۱۴
اشراق
:
۸:۰۵
ظهر
:
۱۳:۰۰
عصر
:
۱۵:۵۹
شب
:
۱۸:۲۴
عشاء
:
۱۹:۵۳
استانبول
عرض : '۰ °۴۱ شمال ,طول : '۰ °۲۹ شرق
خط سبزیکه از شهر بیرون میآید، استقامت قبله است.
۲۷ ذو الحجة ۱۴۳۵
۲۱ اکتوبر (اکتبر) سال ۲۰۱۴ میلادی
۱۳۹۲
میزان
مهر
۲۹

سه شنبه
كردن نیكیها در می بندد درهای بدیها را و صله رحم عمر را زیادت می كند و صدقه پنهان غضب خداوند را می برد. (حدیث شریف)

Content for New Div Tag Goes Here

info@turktakvim.com
Valid XHTML 1.0 Transitional