167/2014-09-03 ۱۲ شهریور - تقویم ترکیه

امساک
:
۴:۳۸
آفتاب
:
۶:۲۵
اشراق
:
۷:۱۴
ظهر
:
۱۳:۱۵
عصر
:
۱۶:۵۴
شب
:
۱۹:۴۳
عشاء
:
۲۱:۱۵
استانبول
عرض : '۰ °۴۱ شمال ,طول : '۰ °۲۹ شرق
خط سبزیکه از شهر بیرون میآید، استقامت قبله است.
۸ ذو القعدة ۱۴۳۵
۰۳ سپتمبر (سپتامبر) سال ۲۰۱۴ میلادی
۱۳۹۲
سنبله
شهریور
۱۲

چهارشنبه
هر كه بزیارت پدر و مادر خود رود فرشتگان بزیارت قبر وی آیند. (حدیث شریف)

Content for New Div Tag Goes Here

info@turktakvim.com
Valid XHTML 1.0 Transitional