Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۴ رومی: ۱۷ نیسان ۱۴۳۲ قاسم: ۱۷۵
۲۳ رجب ۱۴۳۷

۳۰ اپریل (آوریل) سال ۲۰۱۶ میلادی
۱۱
ثور
اردیبهشت
۱۳۹۵
شنبه
۱۲۱ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۴۵
۴.ماه٬ ۳۰. روز٬ ۱۷. هفته

خدای تعالی بر بنده رحیم تر از انست كه مادر مشفق بر فرزند.

(حدیث شریف)

روز كارگر افغانستان

مرگ هیتلر دیكتاتور آلمان ۱۹۴۵ م. - وفات سلطان قاضنه لی محمود ۱۰۳۰ م.