273/2014-12-18 ۲۷ آذر - تقویم ترکیه

امساک
:
۵:۲۷
آفتاب
:
۷:۱۶
اشراق
:
۸:۱۲
ظهر
:
۱۲:۱۲
عصر
:
۱۴:۳۱
شب
:
۱۶:۴۶
عشاء
:
۱۸:۲۳
استانبول
عرض : '۰ °۴۱ شمال ,طول : '۰ °۲۹ شرق
خط سبزیکه از شهر بیرون میآید، استقامت قبله است.
۲۵ صفر ۱۴۳۶
۱۸ دسمبر (دسامبر) سال ۲۰۱۴ میلادی
۱۳۹۳
قوس
آذر
۲۷

پنج شنبه
وفات عالم بزرگ مسلمین امام غزالی ۱۱۱۱ میلادی قتل سعید حلیم پاشا توسط ارمنی ها ۱۹۲۱ میلادی
اگر شما گناه نكردید خداوند تعالی شما را ببردی و خلق دیگر بیافریدی تا گناه كردی پس از وی آمرزش خواستی پس ایشان را بیامرزیدی كه وی غفور و رحیم ست. (حدیث شریف)

Content for New Div Tag Goes Here

info@turktakvim.com
Valid XHTML 1.0 Transitional