Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۶ رومی: ۰۱ کانون اول ۱۴۳۳ قاسم: ۳۷
۲۵ ربیع الاول ۱۴۳۹

۱۴ دسمبر (دسامبر) سال ۲۰۱۷ میلادی
۲۳
قوس
آذر
۱۳۹۶
پنج شنبه
۳۴۸ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۱۷
۱۲.ماه٬ ۳۱. روز٬ ۵۰. هفته

در خانه ات نماز فراوان بخوان كه خیر و بركت آن زیاد شود. به كسیكه از امت من هستند بهم رسیدی سلام بده كه ثواب تو افزون شود.

(حدیث شریف)

استقلال عراق ۱۹۲۷ میلادی - عهدنامه صلح بوسنی ۱۹۹۵ میلادی

كشف قطب جنوب توسط كاشف آموندسن ۱۹۱۱ میلادی