Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۴ رومی: ۱۹ تشرین ثانی ۱۴۳۱ قاسم: ۲۵
۲۰ صفر ۱۴۳۷

۲ دسمبر (دسامبر) سال ۲۰۱۵ میلادی
۱۱
قوس
آذر
۱۳۹۴
چهارشنبه
۳۳۶ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۹
۱۲.ماه٬ ۳۱. روز٬ ۴۹. هفته

خداوند متعال; بنده اش را كه در راه كسب حلال خسته شده باشد دوست دارد.

(حدیث شریف)

تعطیل رسمی ایران

در بیان نماز و درین باب شانزده فصل ست 


Featured Image 01