Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۵ رومی: ۱۴ ایلول ۱۴۳۲ خضر: ۱۴۵
۲۵ ذی الحجه ۱۴۳۷

۲۷ سپتمبر (سپتامبر) سال ۲۰۱۶ میلادی
۶
میزان
مهر
۱۳۹۵
سه شنبه
۲۷۱ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۹۵
۹.ماه٬ ۳۰. روز٬ ۳۹. هفته

خداوند متعال آنانی را كه در دعا كردن اصرار میورزند دوست میدارد.

(حدیث شریف)

روز جهانی مسلمانان - روز جهانی توریزم (جهانگردی)

روز نیروی دریایی ترک - اولینمحاصره ویانا ۱۵۲۹ میلادی