Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۴ رومی: ۰۱ شوباط ۱۴۳۱ قاسم: ۹۹
۵ جماذی الاول ۱۴۳۷

۱۴ فبروری (فوریه) سال ۲۰۱۶ میلادی
۲۵
دلو
بهمن
۱۳۹۴
یکشنبه
۴۵ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳۲۱
۲.ماه٬ ۲۹. روز٬ ۰۶. هفته

هر كه طهارتی نیكو كند، و نمازی بوقت خویش بگذارد، و ركوع و سجود نیكو بجای آرد، و بدل خاشع و متواضع باشد نماز وی میرود تا بعرش- سپید و روشن-.   

(حدیث شریف)

اختراع تلفن توسط آلكساندر گراهام بل ۱۸۷۶ میلادی


Featured Image 01