Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۳ رومی: ۱۵ مایس ۱۴۳۱ خضر: ۲۳
۱۰ شعبان ۱۴۳۶

۲۸ می (مه) سال ۲۰۱۵ میلادی
۷
جوزا
خرداد
۱۳۹۴
پنج شنبه
۱۴۸ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۱۷
۵.ماه٬ ۳۱. روز٬ ۲۲. هفته

در آن كسی كه كار نكرده و زحمتی برای كسبِ خود نكشیده خیری نیست.

(عبدالله بن مبارک رحمة الله تعالی علیه)

روز جهانی قبله – زمان پشم زنی گوسفندان

استقلال آذربایجان ۱۹۱۸ میلادی


Featured Image 01