246/2014-11-21 ۳۰ آبان - تقویم ترکیه

امساک
:
۵:۰۵
آفتاب
:
۶:۵۱
اشراق
:
۷:۴۴
ظهر
:
۱۲:۰۱
عصر
:
۱۴:۳۲
شب
:
۱۶:۵۰
عشاء
:
۱۸:۲۳
استانبول
عرض : '۰ °۴۱ شمال ,طول : '۰ °۲۹ شرق
خط سبزیکه از شهر بیرون میآید، استقامت قبله است.
۲۸ محرم ۱۴۳۶
۲۱ نومبر (نوامبر) سال ۲۰۱۴ میلادی
۱۳۹۳
عقرب
آبان
۳۰

جمعه
روز جهانی تلویزیون
عدل دعاست و احسان سخا یعنی آنكه هر چه شب بدست دعا بستانی روز بدست سخا بدهی. (محمد بن كعب القرظی رحمة الله علیه)

Content for New Div Tag Goes Here

info@turktakvim.com
Valid XHTML 1.0 Transitional