218/2014-10-24 ۲ آبان - تقویم ترکیه

امساک
:
۵:۳۶
آفتاب
:
۷:۱۷
اشراق
:
۸:۰۸
ظهر
:
۱۳:۰۰
عصر
:
۱۵:۵۶
شب
:
۱۸:۱۹
عشاء
:
۱۹:۴۹
استانبول
عرض : '۰ °۴۱ شمال ,طول : '۰ °۲۹ شرق
خط سبزیکه از شهر بیرون میآید، استقامت قبله است.
۳۰ ذو الحجة ۱۴۳۵
۲۴ اکتوبر (اکتبر) سال ۲۰۱۴ میلادی
۱۳۹۲
عقرب
آبان
۲

جمعه
امشب، اولین شب سال ۱۴۳۶ هـ. ق. می باشد. - فردا اولین روز محرم، شروع سال ۱۴۳۶ هجری قمری می باشد. - روز ملل متحد - تاسیس ملل متحد ۱۹۴۵ میلادی
هلال ماه محرم از فرداشروع به دیده شدن خواهد كرد. اوقات اجتماع: برای افغانستان ۰۲:۲۷، برای ایران ۰۱:۲۷، برای تاجیكستان۰۲:۵۷

Content for New Div Tag Goes Here

info@turktakvim.com
Valid XHTML 1.0 Transitional