Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۵ رومی: ۰۴ کانون ثانی ۱۴۳۲ قاسم: ۷۱
۱۹ ربیع الآخر ۱۴۳۸

۱۷ جنوری (ژانویه) سال ۲۰۱۷ میلادی
۲۸
جدی
دی
۱۳۹۵
سه شنبه
۱۷ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۳۴۸
۱.ماه٬ ۳۱. روز٬ ۰۳. هفته

اگر آسمانها و زمین ها را در یک كفه ترازو كلمه توحید را در كفه دیگر ترازو قرار دهند، البته كه، كفه ای كه در آن كلمه توحید قرار دارد سنگین خواهد آمد.

(حدیث شریف)

شروع جنگ برای رهایی كویت از اشغال عراق ۱۹۹۱ میلادی