Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۵ رومی: ۱۴ نیسان ۱۴۳۳ قاسم: ۱۷۱
۱ شعبان ۱۴۳۸

۲۷ اپریل (آوریل) سال ۲۰۱۷ میلادی
۷
ثور
اردیبهشت
۱۳۹۶
پنج شنبه
۱۱۷ امین روز سال٬ روز باقی مانده: ۲۴۸
۴.ماه٬ ۳۰. روز٬ ۱۷. هفته

هر كس یک درم از حرام بگیرد بست و پنج هزار سال او را در دوزخ بازدارند.

(حدیث شریف)

آخر موسم لاله

عزل عبدالحمید خان ثانی از تخت، به تخت برآمدن سلطان رشاد خان ۱۹۰۹ میلادی