Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 13 Februar 1436    Kasım: 111
14 REDŽEB 1442

26
Februar
2021
Petak

57. dan u godini , Preostalo dana : 308
2. Mjesec, 28 Dana, 08. Tjedan
Dan proširenje 2 minuta - Ezânî sâat 1 Minuta se uzimaju nazad.

Tevekkul, u svim poslovima se predati Allahu teala sve što nam na glavu dođe znamo da je od Njega, znajući to podnositi. Ahmed bin Hanbel. Rahmetullahi alejh