Untitled Document

هجری شمسی: ۱۳۹۷ رومی: ۰۶ تشرین اول ۱۴۳۴ خضر: ۱۶۷
۱۰ صفر ۱۴۴۰

۱۹ اکتوبر (اکتبر) سال ۲۰۱۸ میلادی
۲۷
میزان
مهر
۱۳۹۷
جمعه

بدرستیكه خداوند تعالی طیب ست قبول نمی كند مگر صدقه كه از حلال طیب باشد.

(حدیث شریف)

عزل مدهد پاشا از صدراعظمی ۱۸۷۲ میلادی

دومین پیروزی كوسووا توسط سلطان مراد خان ثانی ۱۴۴۸ میلادی