Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 04 Fevral 1434    Kasım: 102
12 Cәmazil-Axir 1440

17
Fevral
2019
Bazar

İlin 48. Günü, Qalan gün : 317
2. Ay, 28 Gün, 07. Hafta
Günün Uzanması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

İstilaya uğramış vətən torpaqları sülhlə geri alınmaz, cəng ilə geri alınır. İmam Şeyx Şamil


Şeyx Şamilin vəfatı (1871)