Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 13 Fevral 1436    Kasım: 111
14 Rәcәb 1442

26
Fevral
2021
Cümә

İlin 57. Günü, Qalan gün : 308
2. Ay, 28 Gün, 08. Hafta
Günün Uzanması 2 deqiqe - Azan Vaxtı 1 degige arxaya çekilir.

Fəzilətlərin ən üstünü sənə gəlməyənə getmək, verməyənə vermək və pislik edənə yaxşılıq etməkdir. Hədisi-şərif

Ermənilərin Xocalı soyqırımı (1992).