Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 15 Teşrîn-i Sânî 1436    Kasım: 21
13 Rәbi'ül-Axir 1442

28
Noyabr
2020
Şәnbә

İlin 333. Günü, Qalan gün : 33
11. Ay, 30 Gün, 48. Hafta
Günün Qısalması 1 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

Gənclərin ən xeyirlisi, özünü qocalara bənzədən, qocaların ən pisi özünü gənclərə bənzədəndir. (Hədisi-şərif)


Albaniya Osmanlı İmperiyasından müstəqilliyini elan etmişdir (1912). Bağdad şəhəri Osmanlı dövlətinin idarəsinə keçdi (1534).