Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 02 Kânûn-i Evvel 1434    Kasım: 38
8 Rәbi'ül-Axir 1440

15
Dekabr
2018
Şәnbә

İlin 349. Günü, Qalan gün : 16
12. Ay, 31 Gün, 50. Hafta
Günün Qısalması 0 deqiqe - Bu gün azan vaxtları teyin edilmir (verilmez).

Övladlarınıza dəyər verin və onları gözəl tərbiyə edin!  (Hədisi-şərif)


Sultan 2-ci Səlim Xanın vəfatı (1574). - Beynəlxalq çay günü.