Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 06 Тешрин-и еввел 1434    Хъзър: 167
10 САФЕР 1440

19
ОКТОМВРИ
2018
Джума Петък

292 ден от началото на годината, Оставащи дни : 73
10. Месец, 31 Ден, 42. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Ако при Аллаху теаля земните неща имаха ценност колкото крило на комар, то Той нямаше даде една капка вода на неверника.

(Хадис-и шериф)