Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 02 Канун-и еввел 1434    Касъм: 38
8 РЕБИ'УЛ-АХИР 1440

15
ДЕКЕМВРИ
2018
Събота

349 ден от началото на годината, Оставащи дни : 16
12. Месец, 31 Ден, 50. Седмица
Денят намалява с 0 минута - Днес часа езани не се сверява.

Само Аллаху теаля е Най-милосърдният сред милосърдните и Най-щедрият сред щедрите.

Мевляна Халид-и Багдади (куддисе сиррух)