Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 06 Април 1435    Касъм: 163
14 ШАБАН 1440

19
АПРИЛ
2019
Джума Петък

ИМСАКИЙЕ
109 ден от началото на годината, Оставащи дни : 256
4. Месец, 30 Ден, 16. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

През петнадесетата нощ от месец Шабан Аллаху теаля прощава всички, с изключение на мушриците и мушахините (вършещите бидати).

(Хадис-и шериф)


ЧЕСТИТА БЕРАТ КАНДИЛИ