Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 04 Юли 1435    Хъзър: 73
14 ЗИЛ-КА'ДЕ 1440

17
ЮЛИ
2019
Сряда

198 ден от началото на годината, Оставащи дни : 167
7. Месец, 31 Ден, 29. Седмица
Денят намалява с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута напред.

Повечето от търговците са фаджири (грешници), защото изпадат в грях, кълнейки се многократно, и мамят, когато търгуват. (Хадис-и шериф)