Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 15 Тешрин-и сани 1436    Касъм: 21
13 РЕБИ'УЛ-АХИР 1442

28
НОЕМВРИ
2020
Събота

333 ден от началото на годината, Оставащи дни : 33
11. Месец, 30 Ден, 48. Седмица
Денят намалява с 1 минута - Днес часа езани не се сверява.

Не е от нас този, който не е състрадателен към малките и не уважава по-възрастните. (Хадис-и шериф)