Untitled Document

Хиджри Шемси: 1397    Руми: 04 Февруари 1434    Касъм: 102
12 ДЖЕМАЗИЛ-АХИР 1440

17
ФЕВРУАРИ
2019
Неделя

48 ден от началото на годината, Оставащи дни : 317
2. Месец, 28 Ден, 07. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Невежите един друг се хвалят със своите знания. Техния дял от знанието е само да се хвалят. Кя’б-юл Ахбар (рахметуллахи алейх)