Untitled Document

Хиджри Шемси: 1402    Руми: 07 Юни 1440    Хъзър: 46
14 ЗИЛ-ХИДЖЕ 1445

20
ЮНИ
2024
Четвъртък

172 ден от началото на годината, Оставащи дни : 194
6. Месец, 30 Ден, 25. Седмица
Денят нараства с 0 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Обещавам ви, че ще влезе в Дженнета мюсюлманин, който не спори с никого и не ранява никого с думи, въпреки да е прав. (Хадис-и шериф)