Untitled Document

Хиджри Шемси: 1399    Руми: 13 Февруари 1436    Касъм: 111
14 РЕДЖЕБ 1442

26
ФЕВРУАРИ
2021
Джума Петък

57 ден от началото на годината, Оставащи дни : 308
2. Месец, 28 Ден, 08. Седмица
Денят нараства с 2 минута - Часа Езани 1 преместете с минута назад.

Не може да се има доверие на знанието на учен, който не го практикува. Имам-ъ Зухри (рахметуллахи алейх)