Untitled Document

Хижри Шамси: 1402    Руми: 07 Июнь 1440    Хызыр: 46
14 ЗИЛЬ-ХИЖЖА 1445

20
ИЮНЬ
2024
Бейшемби

Жылдын 172. күнү, Калган Күн : 194
6. Ай, 30 Күн, 25. Апта
Күндүздүн узаруусу 0мүнөт - Азани саат 1 мүнөт артка алынат.

Эки кишинин таарынышып калгандан кийин бири-биринин айыптарын ашкерелөөсү – мунафыктыктын белгиси. Имам Шафии (рахматуллахи алейх)

Кыргыз элчиси Абдрахман Кучаков көз жумган. (1789-ж.)