Untitled Document

Хижри Шамси: 1399    Руми: 15 Ташрин-и Сани 1436    Касым: 21
13 РАБИУЛЬ-АХЫР 1442

28
НОЯБРЬ
2020
Ишемби

Жылдын 333. күнү, Калган Күн : 33
11. Ай, 30 Күн, 48. Апта
Күндүздүн кыскаруусу 1мүнөт - Бүгүн азани саат туураланбайт.

Ар бир атанын балдарына илим, ахлак жана өнөр үйрөтүүсү парз. Мухаммед Багдади (Рахметуллахи алейх)


Багдат Осмон халифатына байланды. (1534-ж.)