Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 02 Dhjetor 1434    Nëntor: 38
8 REBIUL AHIR 1440

15
DHJETOR
2018
E Shtunë

Dita 349. e vitit, Ditët e Mbetura : 16
Muaji 12., 31 Ditë, Java 50.
Shkurtimi I Ditës 0 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Bëhu shok vetëm më besimtarët! Nga ushqimi yt të hanë vetëm ato që kane frikë Allahun. Hadithi sherif