Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 06 Tetor 1434    Hızır: 167
10 SAFER 1440

19
TETOR
2018
E Xhuma

Dita 292. e vitit, Ditët e Mbetura : 73
Muaji 10., 31 Ditë, Java 42.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Jam dërguar për të plotësuar normat e moralit. Hadithi sherif