Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 04 Shkurt 1434    Nëntor: 102
12 XHEMAZIJEL AHIR 1440

17
SHKURT
2019
E Djelë

Dita 48. e vitit, Ditët e Mbetura : 317
Muaji 2., 28 Ditë, Java 07.
Zgjatja e Dites 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta mbrapa.

O njerëz të Allahut! Mjekohuni (kurohuni) sepse Allahu përveç vdekjes e ka krijuar ilaçin e çdo sëmundjeje. Hadithi sherif

http://www.namazvakti.com