Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1397    Rûmî: 04 Korrik 1435    Hızır: 73
14 DHIL KADE 1440

17
KORRIK
2019
E Mërkurë

Dita 198. e vitit, Ditët e Mbetura : 167
Muaji 7., 31 Ditë, Java 29.
Shkurtimi I Ditës 2 minuta - Ora E Ezanit 1 minuta përpara.

Më i forti i njerëzve është ai që është i zoti të përmbajë vetveten. Sami Frashër