Untitled Document

Hixhri Shemsi: 1399    Rûmî: 15 Nëntor 1436    Nëntor: 21
13 REBIUL AHIR 1442

28
NENTOR
2020
E Shtunë

Dita 333. e vitit, Ditët e Mbetura : 33
Muaji 11., 30 Ditë, Java 48.
Shkurtimi I Ditës 1 minuta - Sot Ora E Ezanit Nuk Ndryshohet.

Nuk ësh­të i madh ai nje­ri që di shu­më, por ai që ka men­du­ar shu­më. Remarku