Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1399    Rûmî: 13 Şubat 1436    Kasım: 111
14 RECEB 1442

26
ŞUBAT
2021
Cuma

Yılın 57. günü, Kalan Gün : 308
2. Ay, 28 Gün, 08. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Birinin bir lira hakkını ödemek, binlerle sadaka vermekten daha hayırlıdır. Abdullah bin Mübârek “Rahmetullahi aleyh”


Sultan I. Mustafa Hân’ın taht’tan indirilmesi (1618) -Vergi Haftası - Ermenilerin Karabağ Hocalı’da Türk katliâmı (1992) (613 Şehit)Featured Image 01