Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 06 Nisan 1435    Kasım: 163
14 ŞA'BÂN 1440

19
NİSAN
2019
Cuma

İMSÂKİYE
Yılın 109. günü, Kalan Gün : 256
4. Ay, 30 Gün, 16. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Her kim Şa’bân ayının onbeşinci (Berât) gecesini ihyâ ederse, öldüğü vakit kalbi diri olur. Hadîs-i şerîf


BERÂT KANDİLİ’NİZ MÜBÂREK OLSUN - Ruslar’ın Trabzon’u işgâli (1916) - Ermeniler’in Kars’ı işgâli (1919)Featured Image 01