Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1397    Rûmî: 04 Şubat 1434    Kasım: 102
12 CEMÂZİL-ÂHIR 1440

17
ŞUBAT
2019
Pazar

Yılın 48. günü, Kalan Gün : 317
2. Ay, 28 Gün, 07. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Dünyadan sakınınız demek, haramlardan, yasaklardan sakınınız demektir. Hüseyin Hilmi bin Saîd “Rahmetullahi aleyh”


Kosova’nın bağımsızlığı (2008) - Medenî Kânûn’un kabûlü (1926) - Kafkas Kartalı Şeyh Şâmil’in vefâtı (1871)Featured Image 01