Untitled Document

هجری شمسی: ۱۴۰۲ رومی: ۰۶ حزیران ۲۰۲۴ خضر: ۴۵
۱۳ ذی الحجه ۱۴۴۵

۱۹ جون (ژوئن) سال ۲۰۲۴ میلادی
۳۰
جوزا
خرداد
۱۴۰۳
چهارشنبه

اجتناب نمائی از حرام كردهای خداوند و ادا كن فریضهای او را تا عاقل باشی.

(حدیث شریف)

چهارمین روز عید قربان - استقلال كویت ۱۹۶۱ میلادی

گردهمایی ۳۰۰ كشیش در ‘ازنیک’ و كاهش دادن انجیل ها به چهار عدد ۳۲۵ میلادی