Untitled Document

روزها و شبهای مبارک - شب عاشورا - ۲

در حالیكه ما تابعان اهل سنت او را بخاطر اینكه نواسه رسول الله "صلی الله تعالی علیه وسلم" می باشد خیلی دوست داریم. در اسلامیت ماتم گرفتن وجود ندارد. مسلمانان تنها و تنها در روز عاشورا ماتم نمی گیرند. هنگامیكه فاجعه كربلا را بخاطر می آورند محزون و متاثر می شوند. قلبشان از درد می سوزد. چشمهایشان خون گریه می كند. اگر در اسلامیت ماتم گرفتن وجود می داشت، نه در روز عاشورا، بلكه روزهایی كه در طائف پاهای مبارک رسول الله غرق به خون شد و در اُحُد دندان مباركشان شكسته شده، سیمای  مباركشان خون آلود گشت و روز وفات آنحضرت ماتم گرفته میشد. شبهای عید فطر، ده شب اول ماه ذی الحجه، ده شب اول ماه محرم و هر شب روزهای جمعه و دوشنبه نیز مبارک می باشد. شرنبلالی "رحمة الله تعالی علیه" در كتاب (امداد الفتاح)، فضیلتهای این شبها را بصورت مفصل نوشته است.

روز جهانی قبله

برای تصحیح خطاهاییكه در تعیین جهت قبله به نظر می خورد، نظر به ساعت تركیه، در ۸ خرداد -۲۸ می (مه) و ۲۶ تیر- ۱۶ جولای (ژولای) بنام «روز جهانی قبله» تجلیل میگردد. خورشید در یک سال دو بار در ۲۸ ماه می (مه) در ساعت ۱۲:۱۸ و در ۱۶ ماه جولای(ژولای) در ساعت ۱۲:۲۶ (مطابق به ساعت تركیه) كاملاً در بالای كعبه شریف قرار میگیرد. در این دو وقت، در هر كدام جای دنیا، كسیكه به طرف خورشید متمایل شود، در عین حال رویش بطرف كعبه شریف (قبله) متمایل شده است. به اینصورت می توان جهت قبله یک محل را بطور صحیح و براحتی تعیین نمود.